Každý z nás přistupuje ke vztahu podle toho, jaký typ citové vazby navazuje ke svému partnerovi. Podle toho jsou naše vztahy buď úspěšně nebo selhávají… podle toho zvládáme komunikaci, konflikty, emoce… a podle toho se stále stejné vzorce chování objevují v našich vztazích znovu a znovu.

Tato vazba se začíná formovat v raném dětství ve vztahu k rodičům. Způsob, jakým o nás pečovali a jak byly naplněny naše potřeby, ovlivňuje do velké míry, jaké máme v dospělosti vztahy k našim partnerům.

Rozlišujeme 4 typy citových vazeb:
• bezpečná
• úzkostná
• vyhýbavá
• dezorganizovaná

Nikdo nemáme zcela vyhraněný typ citové vazby. Existuje spousta testů a dotazníků, jejichž výsledné skóre ukáže na bodové škále jak moc je vaše citová vazba spíše úzkostná, vyhýbavá… nebo bezpečná.

Pro začátek zde pro vás mám krátký dotazník, který může být alespoň základním vodítkem a orientací, jaký typ citové vazby ve vztazích máte vy. Odpovězte na těchto několik jednoduchých otázek:

1. Je pro vás důležitá svoboda?
a) zcela zásadně
b) je důležitá, ale jsou podstatnější věci
c) záleží, v jakém slova smyslu
d) až budu v životním vztahu, nebude důležitá

2. Důvěřujete druhým lidem?
a) většinou ne
b) ano, nemám důvod lidem nevěřit
c) důvěřuji až moc snadno
d) mnohokrát jsem se zklamal/a

3. Jak často jste sami, bez vztahu?
a) téměř stále
b) občas
c) nikdy
d) často, i když to nechci

4. Zamilujete se snadno?
a) nejsem úplně ten typ
b) ano
c) v tuto chvíli jsme zamilovaný/á
d) jak kdy

5. Mluvíte o emocích a intimních věcech?
a) dělá mi to problémy
b) když je to důležité, tak v pohodě
c) úplně bez problémů
d) jak kdy

Podívejte se znovu, jak jste odpovídali. Odpovědi a, b, c, d, které jste volili nejčastěji, vypovídají o vaši vztahové vazbě.

a) VYHÝBAVÁ
Je pro vás velmi důležitá nezávislost a svoboda, neradi si někoho připouštíte k tělu. Nechcete být na nikom závislí a není vám příjemné, když je někdo závislý na vás. Často máte pocit, že vám chybí osobní prostor a že se ve vztahu dusíte. Obratně se vyhýbáte veškeré intimitě a vždy máte plán, jak vztah opustit. Rozhodně se nechcete spoléhat na druhé, dělá vám velké potíže požádat někoho o pomoc. Je pro vás obtížné projevovat emoce, jste citově spíše chladní, udržujete si odstup a když se k vám partner chce emocionálně přiblížit, odtahujete se. Konfliktům se vyhýbáte nebo se stáhnete do sebe. Neradi se svěřujete a máte potíže se závazky. Citově vyhýbavou vazbu má mnohem více mužů než žen. Rozvíjí se u dětí, které měly naplněny pouze některé potřeby, např. byly pravidelně krmeny, ale matka je nechovala.

b) BEZPEČNÁ
Vztahy navazujete klidně a přirozeně, sbližujete se snadno, ale neřítíte se do nich ani po hlavě. Zároveň se cítíte komfortně, i když zrovna nejste ve vztahu. Intimita vám nedělá problémy. Nebojíte se zodpovědnosti, ostatní se na vás mohou spolehnout a stejně tak i vám nevadí spolehnout se v některých věcech na druhé. Emocionální blízkost je vám příjemná, nejste příliš žárliví, udržujete si zdravou míru nezávislosti. Umíte mluvit o svých potřebách a pocitech. Ve vztahu jste flexibilní a docela dobře umíte zvládat i bolestivá odmítnutí. Umíte se v případě potřeby obětovat a jste loajální. Vztahům přiřazujete odpovídající prioritu, ale současně si zvládáte vytyčit a dodržovat jasné hranice. Máte opravdu štěstí, že se u vás díky naplněným potřebám a dostatku lásky a náklonnosti v dětství vyvinula bezpečná citová vazba, díky které jste dobrými partnery i kamarády.

c) ÚZKOSTNÁ (ZÁVISLÁ)
Každému vztahu se hned od začátku plně oddáte. Chcete si být s partnerem maximálně blízcí, stále bojujete o jeho pozornost. Máte pochybnosti o síle partnerovy lásky a potřebujete hodně ujišťování a projevů náklonnosti. Vztahy pro vás jsou často zdrojem stresu a napětí. Díky své nejistotě se obáváte opuštění. Máte pocit, že vaše snaha o blízkost je jednostranná. Jste na partnerovi závislí, žárlíte na něj, cítíte úzkost, když spolu nejste. Jste citliví na změny jeho nálad a býváte kritičtí. Chováte se nepředvídatelně a iracionálně. Jste schopni volat partnerovi stokrát za noc nebo ho sledovat, co a kde dělá. Když jste single, cítíte se hrozně a proto hrozí nebezpečí, že skončíte v nezdravém či toxickém vztahu. Tento typ citové vazby se častěji vyskytuje u žen. Vzniká u dětí, u kterých jsou potřeby naplňovány jen do určité míry a nepředvídatelně.

d) DEZORGANIZOVANÁ (ÚZKOSTNĚ VYHÝBAVÁ)
Toužíte po hluboké blízkosti, ale současně to ve vás vyvolává nejistotu a odmítání. Bojíte se, že vás partner opustí. Toužíte po bezpodmínečné důvěře, ale bojíte se spoléhat na ostatní. Neumíte si nastavit hranice. Máte pocit, že si spokojený a naplněný vztah nezasloužíte. Často žijete bez partnera, cítíte se nepříjemně nebo vstupujete do nefunkční vztahů. Zpochybňujete úmysly blízkých lidí, partnerovi nedůvěřujete. Vaše reakce jsou nepředvídatelné, někdy i extrémní, jednou jste chladní a udržujete si odstup, jindy dáváte najevo vřelé city. Potýkáte se s řadou emocionálních problémů, které s největší pravděpodobností vstupují do mnoha oblastí vašeho života. Tato vztahová vazba často vychází z emocionálních traumat prožitých v dětství či v pubertě, obvykle vzniká u zneužívaných nebo hrubě zanedbávaných dětí.

Typ citové vazby lze během života měnit, je to však náročný a pomalý proces. Je určitě vhodné vyhledat odbornou pomoc a podporu.

Mohlo by vás zajímat...