Zamysleli jste se někdy nad tím, kolikrát jste nevyužili nějakou příležitost kvůli své malé sebedůvěře?

Stalo se vám někdy, že jste při pracovním pohovoru měli nervy na pochodu, po zádech vám tekly čůrky potu, nedokázali jste odpovědět na jednoduchou otázku a zkrátka jste úplně selhali, i když víte, že jste pro danou pracovní pozici vhodný kandidát?

Už jste někdy zažili, že při konverzaci s někým, kdo vás přitahoval, jste koktali a červenali se, přesto, že vše nasvědčovalo tomu, že s dotyčným máte šanci?

Budování sebeúcty je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete pro svůj osobní růst udělat. Protože s dostatečně vysokým sebevědomím je všechno ostatní v našem životě mnohem snazší a příjemnější.

Chcete-li se ujistit, že už nikdy nezmeškáte příležitost, která by vám možná mohla změnit život, zde jsou tři snadné kroky k vybudování sebeúcty:

1. Nejprve najděte a dobře si uvědomte svůj vlastní pohled na věc

Budování sebevědomí začíná plným uvědoměním si a vědomím vlastní hodnoty. Je to proto, že bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete na rozvoji sebevědomí, vždy budou existovat vnější názory nebo okolnosti, které se budou snažit zničit vaše sebevědomí. Dokonce i ti nejúžasnější lidé na světě jsou vystavování nesouhlasu ostatních lidí. Rozdíl je ale v tom, že pokud má někdo neochvějné sebevědomí, vždy si s takovými nesouhlasnými rádci hravě poradí. Sebevědomý člověk nedává vnějším okolnostem nebo druhým lidem sílu jeho sebedůvěru narušit.

TIP: Začněte věnovat pozornost tomu, jak často dovolujete vnějším okolnostem nebo názorům druhých, aby snižovali vaše sebevědomí. To samo o sobě vám dá sílu přerušit tento samoregulační model a změnit jej k lepšímu.

2. Najděte svůj cíl a účel

Mít určitý cíl, na který soustředíte svou energii, je pro budování sebevědomí, které je nezničitelné tváří v tvář jakýmkoliv okolnostem, naprosto nezbytné. Je to proto, že váš definitivní cíl a smysl vašeho počínání vám pomůže rozvinout rozhodnost, která je jasným znakem solidního sebevědomí. Přemýšlejte o všech lidech, které znáte, a kteří jsou nejistí… vsadím se, že jsou nejspíš nerozhodní v důsledku nejasností či pochybností o tom, co skutečně chtějí. Nalezení definitivního cíle, účelu a smyslu může být zpočátku velká výzva. Ale budete překvapeni, jak snadné to je, jakmile začnete hledat vlastní „radu“ a vypnete vnější „hluk“, který vás rozptyluje.

TIP: Začněte si vést denní deník a zapisujte otázky o tom, jaký je váš konkrétní cíl. Nepokoušejte se na ně nejprve odpovědět, jednoduše si je zapište a pak začněte psát, co vám přijde na mysl. To vám pomůže objasnit vaše myšlenky a lépe porozumět tomu, v čem je vaše hodnota.

3. Změňte svůj vnitřní dialog

Vaše sebevědomí je přímým důsledkem toho, jak mluvíte sami se sebou. Přemýšlejte o tom, jak rychle můžete zničit důvěru někoho jiného způsobem, jak s ním mluvíte… nebo jak rychle si můžete vybudovat něčí důvěru. Totéž platí, pokud jde o způsob, jakým mluvíte se sebou… pouze je to intenzivnější, protože posloucháte sami sebe 24/7. Z tohoto důvodu je změna vašeho vnitřního dialogu pomocí pozitivních afirmací nejúčinnějším způsobem, jak začít budovat sebeúctu. Nejjednodušší způsob, jak rozvíjet své pozitivní potvrzení, je položit si otázku, jak byste mluvili s někým jiným, pokud byste mu chtěli pomoci posílit jejich důvěru.

Poté jednoduše zapíšete své odpovědi a každý den je čtete nahlas, jednou ráno a jednou večer. Pro opravdu rychlé výsledky se dívejte do zrcadla, zatímco to děláte… dívejte se sami sobě přímo do očí.

Když teď hned začnete uvádět tyto jednoduché strategie do praxe, tak dřív, než si to vůbec uvědomíte, začnete budovat své sebevědomí. A to vám postupně pomůže maximálně využívat svého talentu a všech dovedností, které jste se celá léta báli či ostýchali ukázat.